Zasady Świadczenia Usług

Zasady Świadczenia Usług


Formy płatności ustalamy w porozumieniu z każdym Klientem. Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy, skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego nakładu pracy. Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów, Kancelaria proponuje, w szczególności, dwa sposoby rozliczeń naszej pracy:

  • Forma ryczałtowa
  • Stawka godzinowa