Prawo Spółek Handlowych

Prawo Spółek Handlowych

- kompleksowe doradztwo korporacyjne

- zakładanie spółek, dokonywanie przekształceń spółek, likwidacja spółek

- sporządzanie uchwał spółek handlowych

- prowadzenie negocjacji handlowych

Upadłość Konsumencka

Upadłość Konsumencka

- bieżące doradztwo związane z umarzaniem długów i upadłością konsumencką

- sporządzanie wniosków do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

- reprezentacja upadłych w postępowaniu upadłościowym

- analiza skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla sytuacji prawnej dłużnika

Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, m.in. tutaj

Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacja

Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacja

- usługi prawne w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a także w przedmiocie postępowania upadłościowego

- sporządzanie pism i wniosków w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

- sporządzanie umów gospodarczych

- negocjacje i analiza postanowień umów handlowych

- przygotowywanie pism procesowych

Windykacja Należności

Windykacja Należności

- przedsądowa i sądowa windykacja należności

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych

- sprzedaż wierzytelności

Pozostałe

Pozostałe

- tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania

- sporządzanie pozwów o rozwód, podział majątku, alimenty

- bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych

- i inne