Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Jurczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Jurczak z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej Kancelarią;

2. Kontakt: biuro@kancelariaewajurczak.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań umownych, świadczenia usług prawnych;

4. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa prawna, obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora;

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania analitycznego, marketingowego, w celu dostosowania usług oferowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania oceny, która pozwoli Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług;

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.