Współpraca

Współpraca


W ramach swojej działalności współpracujemy z gronem specjalistów, w tym m.in. z:

  • Notariuszem
  • Biegłymi rewidentami
  • Doradcami podatkowymi
  • Rzeczoznawcami majątkowymi
  • Biurem rachunkowym
  • Doradcami Restrukturyzacyjnymi